AYDINLAR GRUP'un Kariyer Politikası:

İş ortaklarına en rekabetçi lojistik çözümlerin sunulmasında çalışan memnuniyetinin en önemli koşul olduğu ilkesini benimseyen AYDINLAR GRUP, nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanlarının sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmayı ilke edinmiştir. AYDINLAR GRUP, çalışanları için performans ve yetenek yönetimi kriterleriyle temellendirilmiş insan kaynakları politikasını oluşturmuştur.

AYDINLAR GRUP, kariyer politikaları doğrultusunda, yaratıcı, girişimci, sonuç odaklı, öğrenme ve gelişime açık, etkin iletişim becerilerine sahip, sonuç ve çözüm odaklı düşünme sistematiğini geliştirmiş, işin tasarımında yenilikleri takip eden ve katma değer sağlayan insan gücünü kurum bünyesine kazandırmayı ilke edinmiştir.

Kariyer Politikamızda Değerlerimiz:

- Toplumsal Duyarlılık
- Güvenilirlik ve Dürüstlük
- Müşteri Duyarlılığı
- Takım Çalışması
- Hızlı Karar Alma
- İletişim
- İşbirliği Geliştirme
- Sonuç ve Çözüm Odaklılık
- Yaratıcılık ve Girişimcilik
- Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
- Farklılıklara Uyum ve Yönetme

WEB TASARIM & YENİÇÖZÜM

YUKARI